ACCA: 13-Territory Inspection Dept.

ACCA: 13-Territory Inspection Dept.

7.122 45

"ACCA" is a giant unified syndicate residing in a kingdom split into 13 autonomous regions. ACCA was formed back when there was threat of a coup d'etat, and has continued to protect the peace for almost one hundred years. Jean Otus, vice-chairman of the inspections department at ACCA headquarters, wanders through the 13 districts, checking to see if there is any foul play afoot. His quiet everyday life slowly gets swallowed up into the world's conspiracies!

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Animation, Crime, Drama, Mystery
  • Stars: Ryusei Nakao, Hiro Shimono, Kenjiro Tsuda, Junichi Suwabe, Koji Yusa, Hikaru Midorikawa, Hiroki Yasumoto, Aoi Yuki, Toru Okawa, Mamoru Miyano, Yuto Uemura, Hikaru Midorikawa, Mei, Tomoaki Maeno, Youji Ueda, Aya Suzaki, Natsue Sasamoto, Wataru Hatano, Shouta Yamamoto, Megumi Satou  Show all >
    Unsho Ishizuka, Ryusei Nakao, Shinya Hamazoe, Makoto Furukawa, Kazuhiko Inoue, Satoshi Hino, Megumi Satou, Kanehira Yamamoto, Yuji Murai, Yuichi Iguchi, Kouji Takeda, Shinpachi Tsuji, Shizuka Itoh, Misako Tomioka, Ami Naito, Showko Tsuda, Kazuyuki Okitsu, Mei, Aoi Yuki, Kanae Oki, Yoshiaki Hasegawa, Uki Satake, Takuya Sato, Ryoji Sekiguchi, Aoi Yuki
  • Director: Shingo Natsume, Shin Wakabayashi, Yousuke Hatta, Nobuhiro Muto, Naoyuki Kuzuya, Shigatsu Yoshikawa, Keisuke Kojima, Katsuya Shigehara