Murder of the Husband

Murder of the Husband

One woman's suffering gives rise to the revolution of women's social rights in China.

  • Released:
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, Thriller
  • Stars: Zhang Ziyi, Lei Jiayin, Shen Teng, Zhu Yilong, Fan Wei, Ci Sha, Li Xian, Jackson Yee, Yang Mi, Zhao Liying
  • Director: Peter Chan