Panfilov's 28 Men

Panfilov's 28 Men 2016

6.9 133

USSR, Late November, 1941. Based on the account by reporter Vasiliy Koroteev that appeared in the Red Army's newspaper, Krasnaya Zvezda, shortly after the battle, this is the story of Panifilov's Twenty-Eight, a group of twenty-eight soldiers of the Red Army's 316th Rifle Division, under the command of General Ivan Panfilov, that stopped the advance on Moscow of a column of fifty-four Nazi tanks of the 11th Panzer Division for several days. Though armed only with standard issue Mosin-Nagant infantry rifles and DP and PM-M1910 machine guns, all useless against tanks, and with wholly inadequate RPG-40 anti-tank grenades and PTRD-41 anti-tank rifles, they fight tirelessly and defiantly, with uncommon bravery and unwavering dedication, to protect Moscow and their Motherland.

  • Released: 2016-11-24
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: History, Action, Drama, War
  • Stars: Andrey Bodrenkov, Lidiya Milyuzina, Dmitriy Sutyrin, Sergey Yatsenyuk, Ivan Batarev, Maksim Belborodov, Yuriy Golubev, Nikolay Kiy, Mikhail Dernov, Nikolay Klyamchuk, Alexey Aleshkin, Vitaly Khadzhiev, Vasily Mitkin, Azamat Nigmanov, Yakov Kucherevskiy, Aleksej Longin, Dmitriy Girev, Amadu Mamadakov, Andrey Shalopa, Pavel Goncharov  Show all >
    Nikolay Klimchuk, Vitaliy Kovalenko, Aleksandr Plaksin, Anton Filipenko, Anton Kuznetsov, Sergey Agafonov, Aziz Beyshenaliev, Aleksandr Ustyugov, Dmitriy Murashev, Aleksey Shutov, Oleg Senchenko, Sergey Korenkov, Oleg Fyodorov, Александр Ковалёв
  • Director: Kim Druzhinin, Andrey Shalopa