Mysteries of the Terracotta Warriors

Mysteries of the Terracotta Warriors 2024

Thousands of terracotta warriors guarded the first Chinese emperor's tomb. This is their story, told through archeological evidence and reenactments.

  • Released: 2024-06-11
  • Runtime: 78 minutes
  • Genre: Documentary
  • Stars: Jing Lusi, Chen Jing Yu, Gao Hongtao, Shi Yi, Li Zhiyu, Fu Jian, Cai Zhongyuan, Dr. Hui Ming Tak Ted, Lan Desheng, Jiang Wenxiao, Yuan Zhongyi, Liu Zipeg, Gao Haittan, Jia Peng, Zhu Sihong, Hu Doulin, Ding Yong, Li Mingji, Xiong Bin, Ma Yu  Show all >
    Hu Bo, Pang Xiandong, Ma Hongchao, Dr. Li Janice Xiuzhen, Prof. Chen Liang, Hsu Kuei Lin, Ji Zhilin, Wu Mengxi, Prof. Lo Yuet Keung, Dr. Guo Jinsong, Xu Yanqiao
  • Director: James Tovell