Золото Умальты

Золото Умальты 2024

Robbers in shamanic masks attack the convoy and steal 40 pounds of gold. The St. Petersburg gold miner accuses the nomadic Tungus tribe, recruits a detachment of thugs to return the stolen goods and take revenge, but not only he has prospects for gold.

  • Released: 2024-04-04
  • Runtime: 114 minutes
  • Genre: Drama, Western, Adventure
  • Stars: Aleksandr Samoylenko, Artyom Tkachenko, Aleksei Shevchenkov, Sofya Ernst, Pavel Derevyanko, Evgeny Antropov, Wolfgang Cerny, Ivan Kupreenko, Dmitry Khasis, Andrey Bogatyrev, Mikhail Gorevoy, Denis Kuznetsov, Daulet Abdygaparov, Seydulla Moldakhanov, Pavel Yulku, Konstantin Simonov, Dmitriy Bykovskiy-Romashov, Artem Kolyazin, Ilya Solovyev, Olga Shevchenkova  Show all >
    Sergey Nikolaev, Natalia Valkovich, Mikhail Titov
  • Director: Andrey Bogatyrev