Viva La Vida

A young woman who needs a kidney transplant wants to marry someone who will be able to donate a kidney, and meets a young man who has a brain disease.

  • Released:
  • Runtime: 129 minutes
  • Genre: Romance, Drama
  • Stars: Peng Yuchang, Li Gengxi, Jerry Lee, Xu Fan, Gao Yalin, Wang Xun, Liu Dan, Ireine Song, Liu Xun, Yang Le, Li Jianyi
  • Director: Yan Han