Masked Hearts

Masked Hearts 2023

  • Released: 2023-10-27
  • Runtime: 140 minutes
  • Genre: Comedy, Drama, Family
  • Stars: Mayu Matsuoka, Masataka Kubota, Koichi Sato, Sosuke Ikematsu, Ryuya Wakaba, Taiga Nakano, Shuri, Kengo Kora, Megumi, Takahiro Miura, Tateto Serizawa, Hideyuki Kasahara, Shingo Tsurumi, Yukiya Kitamura, Hideo Nakano, Toru Masuoka
  • Director: Yuya Ishii