Kubi

Lord Oda Nobunaga plans to control Japan where rival warlords battle by waging war against several clans. His vassal Araki Murashige stages a rebellion and promptly disappears.

  • Released:
  • Runtime: 131 minutes
  • Genre: History, Action, Drama
  • Stars: Takeshi Kitano, Ittoku Kishibe, Kenichi Endo, Kanji Tsuda, Nao Omori, Makoto Otake, Ryo Kase, Naomasa Musaka, Shido Nakamura, Jun Soejima, Tadanobu Asano, Susumu Terajima, Kenta Kiritani, Yuichi Kimura, Yoshiyoshi Arakawa, Kaoru Kobayashi, Hidetoshi Nishijima, Masanobu Katsumura, Kanichiro Sato
  • Director: Takeshi Kitano