Nagurikomi Songokū

Nagurikomi Songokū 1954

Second sequel to Saiyuki (1952)

  • Released: 1954-05-11
  • Runtime: 85 minutes
  • Genre: Adventure, Fantasy
  • Stars: Shōzō Nanbu, Michiko Ai, Hiroshi Ueda, Ichirō Izawa, Katsuhiko Haida, Mitsusaburō Ramon, Keaton Masuda, Kōtarō Bandō, Sachiko Mine
  • Director: Katsuhiko Tasaka