Two Days
6.3 15

A two days from the life of Pyotr Drozdov, a highly ranked official from Moscow, which he spends with young museum employee Masha.

  • Released: 2011-09-08
  • Runtime: 90 minutes
  • Genre: Romance, Drama, Comedy
  • Stars: Fyodor Bondarchuk, Kseniya Rappoport, Boris Kamorzin, Anna Mikhalkova, Boris Khlebnikov, Irina Rozanova, Andrey Smirnov, Gennadiy Smirnov, Sergey Umanov, Larisa Negreeva, Alexey Medvedev, Lesya Kudryashova, Mariya Semyonova, Konstantin Shelestun, Evgeny Muravich, Mikhail Brashinsky, Kirill Boltaev, Yury Pronin, Sergey Klimkov, Yuliya Sules  Show all >
    Anna Parmas, Olga Dihovichnaya, Albina Evtushevskaya, Irina Denisova, Vladimir Kebin, Aleksandr Serov-Ostankinskii, Mariya Semyonova
  • Director: Avdotya Smirnova