Marina the Manga Artist Goes to Camelot

Marina the Manga Artist Goes to Camelot 1990

Marina meets beautiful boys in an SF Fantasy based in Medieval England.

  • Released: 1990-08-25
  • Runtime: 48 minutes
  • Genre: Animation, Fantasy
  • Stars: Naoko Matsui, Toshihiko Seki, Shunsuke Takamiya, Kenyu Horiuchi, Koji Tsujitani, Ken Yamaguchi, Nobuyuki Furuta, Show Hayami, Katsumi Suzuki, Megumi Hayashibara, Keiichi Nanba, Kazuhiko Inoue, Keiko Toda, Yoko Matsuoka, Yōko Mari
  • Director: Fumiko Ishii, Osamu Kobayashi