红色的种子

红色的种子 1958

  • Released: 1958-01-01
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, War
  • Stars: Yufang Shen, Jichao Zou, Yelei Shuo, Peijian Li, Qin Yi, Sun Daolin, Shiming Zhi, Huang Wansu, Hua Yang, Gu Yelu, Yong Li, Zhou Boxun, Jiucheng Cheng, Dege Song, Shiyu Ding, Tian Yin
  • Director: Lin Yang