The Wandering Earth II

The Wandering Earth II 2023

7.7 119

Humans built huge engines on the surface of the earth to find a new home. But the road to the universe is perilous. In order to save earth, young people once again have to step forward to start a race against time for life and death.

  • Released: 2023-01-22
  • Runtime: 173 minutes
  • Genre: Science Fiction
  • Stars: Andy Lau, Li Xuejian, Andy Friend, Clara Lee Sung-min, Qing Huo, Sha Yi, Zhu Yanmanzi, Ning Li, Jing Wu, Wang Zhi, Zhang Yi, Kawawa Kadichi, Tong Liya, Hu Xianxu, Wu Enxuan, Li Luqi, Guo Yiqian, Gao Ang, Andrew Yan Hua, Ang Cin  Show all >
    Tony Nicholson, Li Ren, Ding Yanlai, Vladimir Ershov, Liu Jiayun, Liu Yin, Zheng Chuyi, Li Luqi, Hongwei Wang, Eric Xu, Wang Yitong, He Jinhelong, He Jinhejin, Li Yiran, Daniela Tassy, Wu Jingyi, Dashan Kong, Zhou Qiang, Li Peidong, Yang Hongtao, Huang Jiyuan, Fu Jiahao, Wang Lei, Zhu Chaoyi, Valentin Vorobev, Zhao Yesuo
  • Director: Frant Gwo