The Story of Xing Fu

The Story of Xing Fu

5.6 5

The journey of He Xingfu, a small-town woman from Wanjiazhuang who takes on the many life obstacles to help and protect her hometown.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Family
  • Stars: Zhao Liying, Liu Wei, Tang Zeng, Luo Jin, Keying Zhang, Cao Zheng, Zhang Xiqian, Lin Siyi, Feng Lei, Wang Zhifei, Song Jialun, Jiang Han, 迟蓬, Liu Yanchen
  • Director: Xiaolong Zheng, Xuesong Liu