Painting With Human Skin

Painting With Human Skin 1999

  • Released: 1999-01-01
  • Runtime: 95 minutes
  • Genre: Crime
  • Stars: Lawrence Yan Chi-Keung, Yu Rongguang, Deric Wan, Lung Fong, Ku Feng, Paul Chung Fat
  • Director: Mao Chiang-Pang