Ah! Nomugi toge - Shinryokuhen

Ah! Nomugi toge - Shinryokuhen 1982

Sequel to "Nomugi Pass"

  • Released: 1982-02-06
  • Runtime: 136 minutes
  • Genre: Drama, History
  • Stars: Junko Mihara, Kie Nakai, Jun Etoh, Osami Nabe, Eri Ishida, Tatsuya Miyazaki, Hitomi Kageyama, Shigeru Kôyama, Junichi Takagi, Toshitaka Itō, Ben Hiura, Masami Shimojō, Kazuyo Asari, Morio Kazama, Yasuyoshi Hara, Kazunaga Tsuji, Kōen Okumura, Nana Okada
  • Director: Satsuo Yamamoto