The Lone Hero

The Lone Hero 1973

A Taiwanese Martial Arts film

  • Released: 1973-01-01
  • Runtime: 91 minutes
  • Genre: Action, Drama
  • Stars: Lin Feng-jiao, Tien Wen-Chung, Chang Ping, Han Chiang, Shih Ting-Ken, Lai Te-Nan, Chin Kang, Hsieh Chung-Mou, Sha Lee-Man, Tsai Chong-Chiu, Hei Ying, Ho Hing-Nam, Chu Chiang-Hua, Hsiao Huang-Long
  • Director: Liang Che-fu