Happy Union 2

Taiwanese comedy.

  • Released:
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Comedy
  • Stars: Bin Bin, Hsu Pu-Liao, John Woo
  • Director: Tsai Yang-Ming