Episode 11

Episode 11 S11E11 - Episode 11 1996

  • Released: 1996-09-10
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Arisa Mizuki, Yuki Matsushita, Kazuko Yoshiyuki, Kazue Itô, Naohito Fujiki, Kyōzō Nagatsuka, Maho Toyota, Yumi Adachi, Takako Uehara, Harumi Inoue, Yoshizumi Ishihara, Kanako Fukaura, Kohki Okada, Yoko Nogiwa, Hijiri Kojima, Miwa Mukunoki
  • Director: