Episode 2

Episode 2 S2E2 - Episode 2 2014

  • Released: 2014-12-22
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Nie Yuan, Zhang Jiayi, Liu Tao, Ta Ji, Meiling Xu, Wang Ou, Dongfu Lin, 张粟, Hu Sang, Zhang Shuangli, Ou Chai, Bo Liu
  • Director: